رسول خدا (ص): وقتي خداوند بنده اي را دوست دارد ، دنيا را از او منع ميكند.
گوناگون عکس بازار سلامت هوش کاریکاتور زیبایی
آخرین اخبار:
دوشنبه، 31 ارديبهشت ماه، 1397
چالش های پایان نامه نویسی

پايان نامه به عنوان خروجي حاصل از دوره هاي تلاش و دانش اندوزي در مقاطع مختلف تحصيلي دانشگاه ها از اهميت و جايگاه ويژه اي برخوردار است. در واقع پايان نامه را مي توان آئينه تمام نماي فعاليت هاي علمي دانشجو در دوران تحصيل دانست كه صرف نظر از ابعاد علمي آن بيان كننده تجارب مشهود و انعكاس يافته مجموعه فراگرفته هاي وي در طول دوران تحصيل است.
براي تدوين و نگارش پايان نامه هاي تحصيلي در مراحل علمي مراحل مختلفي  وجود دارد كه برخي از آنها به شرح زير است :
۱-تدوين پروپوزال
    پروپوزال يا طرح تحقيق، ابتدايي ترين و در عين حال اساسي ترين عنصر تدوين پايان نامه است. هر چند در برخي از دانشگاه ها به پروپوزال توجه زيادي نمي شود. در حالي كه مي توان آن را اساسي ترين و مهم ترين كار تحقيق دانست زيرا يك پروپوزال در واقع نقشه و راهنماي انجام تحقيق است
    ۲- تصويب پروپوزال در شوراي تخصصي پايان نامه
    شايد بتوان ادعا كرد كه در ببرخي از موارد شوراي تخصصي پايان نامه  براي بررسي و تصويب پروپوزال ها دقت لازم  را در بررسي پروپوزال ندارد ،  در حالي كه از مهمترين كاركردهاي جلسات تصويب پروپوزال اين است كه دانشجو بتواند در مقام دفاع از پروپوزال خود برآيد و پس از استماع نظر اعضاي متخصص گروه نسبت به رفع اشكالات و معايب احتمالي كه بر سر راه اجراي آن وجود دارد اقدام كند .
    ۳- رعايت امانت در نگارش پايان نامه ها
    از مهمترين مراحل انجام تحقيق مربوط به يك پايان نامه، مرحله استناد يا اسنادي كردن تحقيق است. در واقع در اين مرحله، پژوهشگر سعي مي كند با رعايت امانت، به نقل قول هاي مستقيم، غيرمستقيم، اقتباس و گاه ترجمه متون مورد استفاده جنبه علمي داده و بر پايه شيوه هاي متداول، مأخذنويسي آنها را نشان دار كند. با بررسي غالب پايان نامه ها، متأسفانه مشاهده مي شود كه حفظ امانت يا امانتداري در نقل مطالب ديگران مورد توجه قرار نمي گيرد.
    ۴- رعايت اصول پايان نامه نويسي
    نگارش پايان نامه داراي اصول مشخصي است . مهمترين آن كه معمولاً در پايان نامه ها رعايت مي شود تدوين پايان نامه بر پايه ۵ فصل است كه در فصل نخست آن غالباً به كليات تحقيق نظير بيان مسأله تحقيق، اهداف تحقيق، ضرورت هاي انجام تحقيق و محدوده مكاني و زماني آن و گاه تعريف مفاهيم و اصطلاحات اشاره مي شود و در فصل دوم، پژوهشگر به مباني و چارچوب نظري تحقيق كه حاصل مطالعات وي در زمينه موضوع مورد مطالعه است، اختصاص دارد. اين فصل معمولاً در ابتدا به سوابق مطالعاتي يا پيشينه تحقيق و سپس به مباحث نظري يا ادبيات تحقيق اشاره دارد. البته در برخي پايان نامه ها به چارچوب نظري تحقيق (كه اشاره به تئوري يا چارچوب فكري مشخص است كه محقق قصد دارد بر پايه آن رويكرد به مطالعه موضوع تحقيق خود بپردازد) اختصاص دارد.
    فصل سوم نيز به روش اجراي تحقيق كه شامل مواردي چون تعيين جمعيت آماري، حجم نمونه، روش هاي نمونه گيري و روش تحقيق است، اختصاص دارد. در فصل چهارم، محقق به تجزيه و تحليل داده ها و آزمون فرضيه ها پرداخته و در فصل پنجم به بيان يافته ها و نتيجه گيري تحقيق توجه خواهد داشت.
    ۵- جلسات دفاع از پايان نامه ها
    يكي از بهترين شيوه هاي مؤثر در برگزاري بهينه جلسات دفاع از پايان نامه ها، برگزاري جلسات پيش دفاع است. در اين جلسات كه شكل نسبتاً همساني با جلسات دفاع دارد هيأت ژوري (مركب از استادان راهنما، مشاور، داور يا ناظر) در جلسه حضور دارند و آخرين معايب و اشكالات اساسي قابل رفع در پايان نامه را به دانشجو گوشزد مي كنند و نهايتاً پس از رفع معايب احتمالي، اقدام به برگزاري جلسات دفاع از پايان نامه مي شود. از مهمترين كاركردهاي برگزاري جلسات پيش دفاع اين است كه امكان برگزاري مطلوب جلسه دفاع را فراهم ساخته و تنش جلسه را براي دانشجو به حداقل مي رساند چون در بسياري موارد مشاهده مي شود كه متأسفانه استادان داخلي يا مشاور در جلسه دفاع براي نخستين بار به طرح معايب موجود در تحقيق مي پردازند و اين در حالي است كه امكان تغيير و رفع اشكالات موجود در پايان نامه يا وجود ندارد يا بسيار اندك است.
    ۶- مقالات علمي و پايان نامه ها
    قاعدتاً بايد بتوان از يك پايان نامه خوب و منطبق بر استانداردهاي روش و علمي حداقل ۲ مقاله علمي استخراج كرد. از اين رو مهمترين خروجي حاصل از پايان نامه تحصيلي امكان استخراج مقالاتي علمي در زمينه موضوع تحقيق است هر چند كه اين امر به كاربردي بودن تحقيق كمك مي كند.

دكتر طهمورث شيري

بازديد : 836 بار نمايش يافته است .

کلمات کليدي : :
 
نام شما: [ عضویت ]

نظر:
کد امنیتی
کد امنیتی

  [ بازگشت ]
static ©
روانشناسی اخبار جستجو افکارسنجی برترینها معرفی به دوستان تبلیغات کمی لبخند بین المللی صدا و سیما خواندنی کلیپ