علم پژوه ، اختراع گجت و پژوهش های توسعه ای
مهندس محسن صفائی

تاریخ : پنجشنبه، 31 تير ماه، 1395   موضوع : ساخت و اختراع گجت

صفحه اختصاصی مهندس محسن صفائی

 

                زندگینامه                                                  اختراعات                                           موفقیتها

 
منبع این مقاله : علم پژوه ، اختراع گجت و پژوهش های توسعه ای

http://www.elmpajooh.ac.ir/

آدرس این مقاله :
http://www.elmpajooh.ac.ir/68/محسن-صفائی/