علم پژوه ، اختراع گجت و پژوهش های توسعه ای
چشم انداز فردی

تاریخ : شنبه، 12 دي ماه، 1394   موضوع :

چشم انداز فردی

 

تعریف چشم انداز

 

بخشهای چشم انداز

 

برنامه عملیاتی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نمونه آموزشی چشم انداز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آینده پژوهی چشم انداز نویسی نمونه آموزشی چشم انداز فردی
منبع این مقاله : علم پژوه ، اختراع گجت و پژوهش های توسعه ای

http://www.elmpajooh.ac.ir/

آدرس این مقاله :
http://www.elmpajooh.ac.ir/66/چشم-انداز-نویسی-فردی/