علم پژوه ، اختراع گجت و پژوهش های توسعه ای
اختراع

تاریخ : شنبه، 12 دي ماه، 1394   موضوع : ساخت و اختراع گجت

پروژه اختراع

 

اولین پروژه علم پژوه

 

مدیر پروژه

همکاران پروژه

 

آرشیو

کنترل رویا

 

نیوشا صهبایی

هانیه جهان تیغ

 

مستند اختراعات

 

 

 

محمد عبادی راد

 

کتاب

 

 

 

مسعود شهابیان

 

فایل الکترونیک

 

 

 

 

 

مستند درباره خواب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

گجت اختراع
منبع این مقاله : علم پژوه ، اختراع گجت و پژوهش های توسعه ای

http://www.elmpajooh.ac.ir/

آدرس این مقاله :
http://www.elmpajooh.ac.ir/64/اختراع/